Giá nội khoa thẩm mỹ

Bảng giá

Thẩm mỹ nội khoa

SERVICEPRICE (VND)
1. Tiêm xóa nhăn bằng Botox
Xóa nếp nhăn trán bằng Botox6.000.000
Xóa nếp nhăn cau mày bằng Botox3.000.000
Xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng Botox2.000.000
Nâng góc miệng bằng Botox3.000.000
Xóa cằm hạt sỏi bằng Botox4.000.000
Thon gọn cơ hàm bằng Botox7.000.000
2. Tiêm Filler (/1ml)
Làm đầy khuôn mặt với Filler Hàn Quốc5.000.000
Làm đầy khuôn mặt với Filler Thụy Sĩ8.000.000
Làm đầy khuôn mặt với Filler Mỹ10.000.000
3. Căng chỉ khuôn mặt
 
Nâng mũi bằng chỉ15.000.000
Căng da trán bằng chỉ25.000.000
Căng da mặt bằng chỉ30.000.000 – 50.000.000