Giá phẫu thuật thẩm mỹ

Bảng giá

Phẫu thuật thẩm mỹ

SERVICEPRICE (VND)
1. Bảng giá nâng mũi
Nâng mũi với Sụn Silicon L15.000.000
Nâng mũi với Sụn Surgiform thường25.000.000
Nâng mũi bọc sụn20.000.000
Nâng mũi cấu trúc35.000.000 – 70.000.000
2. Phẫu thuật thẩm mỹ mắt
Cắt mắt tạo hình hai mí20.000.000
Cắt da thừa và lấy mỡ mí dưới25.000.000
Cắt mắt mí dưới dời mỡ che khuyết rãnh lệ30.000.000
Nâng cung chân mày trực tiếp22.000.000
Căn da trán toàn phần50.000.000
3. Lấy túi mỡ má
Lấy túi mỡ má dưới gây tê20.000.000
Lấy túi mỡ má dưới gây mê25.000.000
4. Phẫu thuật độn cằm
Độn cằm bằng cấy mỡ20.000.000
Độn cằm bằng sụn28.000.000
5. Phẫu thuật tuyến vú phì đại nam giới
Cắt bỏ tuyến vú phì đại độ 115.000.000
Cắt bỏ tuyến vú phì đại độ 220.000.000
Cắt bỏ tuyến vú phì đại độ 350.000.000
Nâng ngực ở nam giới70.000.000
6. Phẫu thuật nâng ngực
Nâng ngực với túi độn50.000.000 – 95.000.000
7. Phẫu thuật vùng kín phụ nữ
Tạo hình môi bé20.000.000
Cấy mỡ môi lớn25.000.000
Thu nhỏ âm đạo30.000.000 – 45.000.000
8. Phẫu thuật căng da mặt
Căng da mặt mini25.000.000
Căng da mặt toàn phần55.000.000
9. Tạo hình tai vễnh
Tạo hình tai vễnh15.000.000 – 25.000.000
10. Thu nhỏ môi dày
Thu nhỏ môi dày8.000.000 – 15.000.000